back to top

Komunikaciona strategija koja donosi rezultate!

Naučite kako vam komunikaciona strategija na društvenim mrežama olakšava pronalazak novih klijenata za vaš biznis. Sledite provereno uputstvo!

Efikasno poslovanje, bilo čime da se bavimo, zavisi od mnogo faktora. Komunikaciona strategija, kao jedan od njih, nam u velikoj meri može pomoći u prenošenju informacija korisnicima i ostvarivanju poslovnih ciljeva u kraćem ili dužem roku.

Društvene mreže, kao najkorišćeniji i najpristupačniji kanal za promociju, omogućavaju nam da na jednostavan način dođemo do željenih korisnika i ukoliko se koriste na pravi način u velikoj meri mogu uticati na popularnost i imidž vašeg brenda.

Kada se planira komunikacione strategija na društvenim mrežama imamo cilj da nam ona pomaže da uz znatno niža ulaganja u odnosu na ostale vidove reklamiranja, unapredimo odnose sa klijentima, proširimo svest o brendu, i uz praćenje njihovih reakcija stalno unapređujemo svoje poslovanje.

Kako bismo olakšali planiranje i praćenje komunikacije na društvenim mrežama, izdvojili smo nekoliko koraka koje bi trebalo ispratiti.

komunikaciona strategija nam olakšava put do novih klijenata.
Komunikaciona strategija na društvenim mrežama nam olakšava put do novih klijenata

Definišite ciljnu grupu

Kada želimo da prenesemo bilo kakvu poruku potrebno je da počnemo od publike. Ako je na pitanje ko je naša ciljna grupa odgovor “svi”, nešto nije u redu.

Naravno, uvek je poželjno da svi čuju za nas, znaju čime se bavimo i prepoznaju naš brend ali razmislite prvo o tome ko su vaši najčešći i najverniji korisnici, a zatim koga bi dodatno mogao da zainteresuje vaš proizvod ili usluga.

Ciljne grupe možemo podeliti na primarne (grupa korisnika koja su najviše zainteresovana za određeni proizvod/uslugu i koja donosi najveći obim prodaje) i sekundarne (korisnici koji će potencijalno postati primarna ciljna grupa ili mogu uticati na odluku o kupovini kod primarne ciljne grupe).

Specifičnosti ponašanja naših potrošača u velikoj meri mogu pomoći u pronalaženju adekvatnog načina da im se približimo.

Kada izdvojimo specifičnosti naših korisnika koje su zajedničke za sve (njihov profil, okruženje, navike, stavove, interesovanja) lakše ćemo odrediti na koji način im se obraćamo.

Na primer, ukoliko se bavimo prodajom odeće za bebe, primarna ciljna grupa su nam mame, koje najverovatnije najčešće kupuju kod nas, dok su tate sekundarna ciljna grupa, postoji mogućnost da će i oni kupiti proizvod a takođe mogu i uticati na odluku o kupovini.

Postavite ciljeve komunikacione strategije

Da biste imali okvire koje će vaš nastup na društvenim mrežama pratiti, potrebno je da postavite određene ciljeve, koji bi trebalo da budu jasni i da se mogu izmeriti.

Možete ih podeliti na strateški ili dugoročni cilj – jedan glavni cilj kome težimo u svojoj komunikaciji na društvenim mrežama i taktičke ili kratkoročne cijeve – plan aktivnosti i rezultata koji će nam pomoći u ispunjenju strateškog (većeg) cilja.

Ukoliko, na primer, za dugoročni cilj postavite povećanje broja upita preko društvenih mreža, taktički ciljevi će vam biti, širenje svesti o brendu kroz povećanje vidljivosti (veći broj korisnika koji su videli vaš sadržaj u određenom periodu) i povećanje reakcija korisnika (like, comment, share) u određenom periodu (npr. Jedan, tri ili šest meseci).

Iz ovoga proizilazi da sadržaj koji kreirate za svoju stranicu mora da zainteresuje korisnike i izazove njihovu reakciju kako bi se vesti o vašem proizvodu širile i dovele što više korisnika na vašu adresu.

komunikaciona strategija koja donosi rezultate!
Primeri dobre komunikacione strategije se mogu naći i kod konkurencije

Istražite aktivnosti konkurencije velikih brendova i primere dobre prakse

Dobro je pratiti aktivnosti naših konkurenata na društvenim mrežama. Koji tip sadržaja objavljuju, koliko često, kakve su reakcije, da li nešto propuštaju? Tako, možemo da se izdvojimo i ponudimo našim korisnicima nešto drugačije i što nije već viđeno na konkurentskim stranicama. Sadržaj koji objavljujemo bi trebalo da bude zabavan, relevantan i pre svega koristan za korisnika.

Ukoliko se ipak odlučimo za sličan način komunikacije kao brendovi iz naše branše, trebalo bi da pronađemo način da ga prilagodimo našem korisniku i unapredimo na neki način.

Takođe, praćenje velikih brendova i njihovog pristupa nam često budi inspiraciju za kreiranje sadržaja (nekada sličnog, nekada potpuno suprotnog) i olakšava praćenje trendova na društvenim mrežama.

Izaberite adekvatne kanale komunikacije

Birajte uvek kvalitet pre kvantiteta. Vaš brend ne mora biti na svim društvenim mrežama, posebno ukoliko nemate dovoljno vremena da im se posvetite. Nekada je dovoljno odabrati i samo jednu društvenu mrežu, onu koju naši potrošači najviše koriste.

Osim kvalitetnog sadržaja i posvećenost komunikaciji (u komentarima i porukama) je veoma bitna kada je u pitanu izgradnja lojalnog odnosa. Tek kada uspostavite komunikaciju na jednoj društvenoj mreži, ukoliko mislite da je potrebno pređite i na druge – jedan po jedan.

komunikaciona strategija koja donosi rezultate!
Jasna komunikaciona strategija i zadovoljan klijent

Definišite ton komunikacije

Ton komunikacije na stranici se odnosi na tekst u okviru naših objava ali i na komentare i poruke u okviru kojih komuniciramo sa našim korisnicima. Trebalo bi da bude ujednačen i konstantan. Ton komunikacije zavisi od ciljne grupe, koja se određuje na samom početku kao što je pomenuto gore u tekstu.

Npr. ukoliko se odlučimo da budemo formalni persiraćemo korisnicima u okviru objava, promotivnih oglasa ali i u svakoj daljoj komunikaciji. Ovakav ton na stranici retko ostvaruje prisniji kontakt sa korisnikom ali sa druge strane odaje poštovanje, profesionalnost i sigurnost.

Prisniji odnos, posebno sa mlađom ciljnom grupom, možemo izgraditi opuštenijom komunikacijom, korišćenjem žargonskih reči, korišćenjem smajlija i stikere, naravno u granicama koje ne narušavaju sliku o našem proizvodu ili brendu.

Prepoznatljiv vizuelni identitet

Odredite nekoliko formi koje će biti jedinstvene za vašu komunikaciju i po čemu će korisnici prepoznati vaš sadržaj i kada nisu na vašoj stranici.

Da li su to određene boje, tekst, određeni filter koji koristite, vremenom će ljudi upamtiti kako izgleda sadržaj koji objavljujete na svojim društvenim mrežama i prepoznati ga bez obzira na to gde su ga ugledali.

Odredite dinamiku objavljivanja sadržaja

Redovnost objava na društvenim mrežama je takođe važna. Planiranjem sadržaja, tema i tempa objavljivanja korisnici će vremenom znati šta i kada mogu da očekuju kada je vaš brend u pitanju.

Peporuka je da se opredelite i za manje objava ukoliko je potrebno ali da svaka ima pravu vrednost za vaše korisnike. Nije neophodno imati objave svaki dan.

Utvrđivanje svih gore navedenih elemenata i planiranje mogu vam u velikoj meri olakšati promociju na društvenim mrežama.

Takođe, praćenje reakcija korisnika vas može usmeriti da, ukoliko je potrebno, promenite određene stvari, date im više sadržaja koji im se dopada i vodi ih do vaših proizvoda. Dobra stvar je što na društvenim mrežama možemo da menjamo sadržaj u hodu i unapredimo komunikaciju u svakom trenutku.

MOŽDA VAS ZANIMA