back to top

Porez na nekretnine u Srbiji

Porez na nekretnine, odnosno većinu poreza u Republici Srbiji, kada je reč o prodaji nekretnina, plaćaju kupci.

Ukoliko želite da prodate stan, treba da znate da postoje određene obaveze koje ste dužni da platite državi.

Većina poreza u Republici Srbiji, kada je reč o prodaji nekretnina, plaćaju kupci, ali postoje i oni koji padaju na teret prodavca. Jedan od poreza koji plaćaju vlasnici nekretnina jeste porez na kapitalnu dobit.

Porez na kapitalnu dobit

porez na nekretnine
Porez na nekretnine u Srbiji

Ukoliko ste kupili ili otkupili stan, dobili nekretninu na poklon ili ste je stekli po ugovoru o doživotnom izdržavanju, a prodali ste nepokretnost za period kraći od 10 godina od dana sticanja te nekretnine, dužni ste da platite porez na kapitalnu dobit.

Od razlike između cene kada ste kupili nekretninu i sada kada je prodajete, 15 odsto plaćate državi, što se naziva porez na kapitalnu dobit.

U praksi to znači da ukoliko ste prodali stan od 60 kvadrata, za 120.000 evra, a prethodno ste ga u poslednjih 10 godina kupili za recimo 90.000 evra, to znači da ste državi dužni da platite 15 odsto od razlike u cenama, što je u ovom slučaju 4.500 evra.

Za poresku prijavu, osim odgovarajućeg obrasca, potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju, kojom se dokazuje pravo svojine.

U kojim slučajevima ste oslobođeni poreza

Međutim, postoje i izuzeci kada ste oslobođeni plaćanja poreza na kapitalnu dobit, a to su situacije kada u roku od tri meseca, od prodaje vaše nepokretnosti, ulažete dalje u kupovinu druge nekretnine.

Takođe, ukoliko u roku od godinu dana kupite nekretninu, onda imate pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalnu dobit.

Ukoliko ulažete deo novca koji ste stekli prodajom nekretnine, srazmerno vam se smanjuje i porez, u odnosu na to koliki deo novca ste uložili u kupovinu nove nekretnine.

Takođe, oslobođeni ste plaćanja poreza na kapitalnu dobit ukoliko ste nekretninu nasledili ili se pravo prenosa vrši između bračnih drugova, ali i ukoliko je nekretnina bila u vašem vlasništvu minimum deset godina u kontinuitetu.

kako ostaviti dobar prvi utisak
Kada prodajete nekretninu većinu poreza plate kupci ali i vi imate obavezu prema državi

Porez na prenos apsolutnih prava

Zakon vidi prodavca kao obveznika koji plaća porez na prenos apsolutnih prava. Međutim, u praksi ovaj porez uvek plaća kupac ili se od istog oslobađa u zavisnosti od toga da li kupac ima pravo da bude oslobođen poreza ili ne.

Država je omogućila kupcima prvog stana da budu oslobođeni plaćanja poreza, zbog čega se u praksi dešava da kupac i prodavac sednu i dogovore se da sve prebace na kupca, jer ukoliko kupujete prvi put nekretninu, oslobođeni ste 2,5 odsto poreza za 40 kvadrata stana, plus 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva.

Međutim, treba biti oprezan, jer ukoliko član domaćinstva iskoristi pravo da bude oslobođen za 15 kvadrata poreza, to znači da automatski gubi pravo da kada kupuje svoju prvu nekretninu, bude oslobođen poreza.

Takođe, praksa je takva jer je prodavac platio već porez na prenos apsolutnih prava, po prethodnom ugovoru.

Saveti za ljude u braku

porez na nekretnine
Porez na nekretnine uglavnom plačaju kupci

Ako ste na primer u braku i želite da sa svojim partnerom kupite prvu nekretninu, kao zajedničari, vi ste oslobođeni plaćanja poreza na 40 kvadrata, plus još 15 kvadrata od svog bračnog druga, ali onda on gubi pravo na povraćaj poreza za prvu nekretninu.

U praksi to znači da ukoliko ste kupili stan od 45 kvadrata, onda se oslobađate poreza za 40 kvadrata, i bolje vam je da se vaš bračni drug odrekne novog stana, i kaže da je to posebna imovina supružnika, kako biste sačuvali da ukoliko u budućnosti kupujete novu nekretninu, možete biti oslobođeni poreza ponovo za 40 kvadrata.

Ukoliko jedan supružnik ima imovinu, a drugi nema, onda se kupuje na ovog koji nema ništa, i to na njegovo ime, kako biste ostvarili popust, ali se upisujete kao zajedničari. Izvor: cityexpert.rs

PREPORUKA

MOŽDA VAS ZANIMA